Úvod

Naše sídloBohumínská stavební, s. r. o. se za dobu svého působení na stavebním trhu Moravskoslezského kraje stala jeho pevnou a stabilizovanou součástí. Od doby svého vzniku jsme na základě požadavků zákazníků a obecně nároků trhu rozšířili služby o komplexní stavební servis, tedy konzultace, poradenství, zhotovení stavební výkresové dokumentace, zajištění potřebných vyjádření správců inženýrských sítí a státní správy, spolupracujeme s odbornými certifikovanými institucemi a techniky v oblasti zdraví, hygieny, bezpečnosti práce, finančnictví, revizními techniky elektro, plynových zařízení, kouřových cest a tlakových nádob. Ekonomickou stabilitou firmy jsme si vybudovali za dobu své existence dostatečnou síť spolehlivých a flexibilních dodavatelů materiálů ze všech oblastí stavebnictví.

Z důvodu rychlého, stále rostoucího rozmachu nových technologických trendů a stavební chemie provádíme pravidelné povinné i volitelné vzdělávání našich zaměstnanců, firma se snaží sledovat dynamický nárůst a vývoj nových materiálů a uvádět je do realizační praxe. Bohumínská stavební s.r.o. má v současnosti ve svých řadách 2 autorizované techniky, členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

Společnost disponuje dostatečným počtem kvalifikovaných řemeslníků k provedení pozemních staveb v téměř jakémkoliv rozsahu, v oblasti dopravních a vodohospodářských staveb spolupracujeme s rozsáhlým počtem odborných certifikovaných firem.

Ve své činnosti se vždy snažíme upřednostňovat nalezení nejoptimálnějšího řešení v zájmu zákazníka v duchu naší filozofie:„spokojenost klienta + naše kvalitně odvedená práce = trvalá a bezproblémová užitná hodnota.“

Fotogalerie objektu správní budovy provozovny