Historie

Firma vznikla v roce 1993 jako firma fyzické osoby pod obchodním jménem Ing. Jaroslav Sebera – Bohumínská stavební. Od roku 2001 společnost sídlí ve vlastním areálu, který prošel v letech 2007 – 2009 rozsáhlou rekonstrukcí.

 V roce 2011 došlo k transformaci firmy a veškeré aktivity a závazky převzala již současná společnost Bohumínská stavební s.r.o.

Veškerá naše činnost je zaměřena na kvalitu prováděné práce při dodržování smluvených termínů s nemalým důrazem na snižování nákladů investora, ochranu zdraví, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. Naší snahou je provádět stavby architektonicky, řemeslně, ekonomicky vyvážené a k tomuto nám napomáhá systém oceňování zakázek CSP a systém managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci OHSAS – 18001.

Naše společnost každoročně investuje nemalé prostředky do obnovy technického zázemí firmy, zaměstnanci jsou pravidelně přeškolováni v oblasti BOZP, řidičských a ostatních odborných oprávnění.

V obchodním styku preferujeme dlouhodobé kvalitní vztahy s pozitivním přístupem k výslednému řešení, ale neodmítáme nové spolupráce, které vnášejí do naší společnosti vždy svěží vítr s novými možnostmi a rozhledy.

Bohumínská stavební, s. r. o. vykazuje základní kapitál se vkladem 15 mil. Kč a je vlastněna jediným společníkem, který je zároveň jednatelem společnosti.

Fotogalerie Firemní objekt