Prohlášení o ochraně osobních údajů


Níže uvedené zásady se vztahují k praktickému dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů na této webové prezentaci. Provozovatel ani správce webové prezentace však nemůže nést zodpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na stránkách jiných webových prezentací, na které se z této webové prezentace odkazuje.

Všeobecná pravidla

Provozovatel i správce webové prezentace plně respektuje právo uživatelů na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje. Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti webové prezentace jsou sledovány pouze IP adresy (IP adresa je považována za osobní údaj), z nichž uživatelé na tyto stránky přistupují. Tyto údaje jsou využívány pouze k určení geografické polohy návštěvníka a po zjištění této polohy (obvykle nejvýše několik dní) jsou likvidovány. Podrobněji níže v části Google Analytics.

Provozovatel i správce webové prezentace neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky této webové prezentace.

Soubory cookie

Při návštěvě této webové prezentace je do Vašeho počítače nebo jiného zařízení odeslán jeden nebo několik souborů cookie (soubor cookie je malý soubor obsahující řetězec znaků), které budou jedinečným způsobem identifikovat váš prohlížeč. Tyto soubory obsahují pouze neosobní údaje sloužící pro účely statistického neosobního hodnocení návštěvnosti webové prezentace.

Google Analytics

Tato webová prezentace využívá pro měření návštěvnosti prezentace službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Metodika a technické řešení služba Google Analytics používá souborů „cookies“ a informace o IP adrese, z níž na tyto stránky přistupujete. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech společností Google. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky.

Změny

Jakékoli změny výše uvedených zásad ochrany soukromí budou ihned uvedeny na této stránce a uživatelé na ně budou upozorněni.

Diskuze
Napsat nový komentář